Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

1              2              3             4

spíše

spokojen

s cenou za zájezdovou dopravu

7.Co doporučujete zlepšit  v nepravidelné dopravě (zájezdové) dopravě tak, aby to vyhovovalo Vašim potřebám, jste-li pravidelný zákazník? Nejste-li pravidelným zákazníkem, co by jste doporučil změnit tak, aby jste začal naši nepravidelnou dopravu používat?

Dotazník spokojenosti nepravidelné osobní dopravy - NOD

s autobusy používanými v zájezdové dopravě

s informacemi o zájezdové dopravě poskytovaných na webu Arriva Morava

zcela

nespokojen

s řidiči zájezdové dopravy Arriva Morava

s obchodními zástupci Arriva Morava

Zhodnoťte prosím

1.Uveďte prosím,jak jste spokojeni s celkovou úrovní nepravidelné osobní dopravy Arriva Morava?

zcela

spokojen

spíše

nespokojen

2.Uveďte prosím, jak jste spokojeni s jednotlivými stránkami kvality  obchodních zástupců Arriva Morava?

spíše

spokojen

zcela

spokojen

spíše

nespokojen

zcela

nespokojen

1              2              3             4

s celkovou komunikací (ochota,vstřícnost) 

se zpracováním nabídky (přehlednost, srozumitelnost)

s rychlostí odpovědi (do druhého dne)

3.Uveďte prosím, jak jste spokojeni s jednotlivými stránkami kvality řidičů Arriva Morava?

zcela

spokojen

zcela

nespokojen

spíše

nespokojen

spíše

spokojen

1              2              3             4

s celkovou komunikací (ochota,vstřícnost) 

s jízdními schopnostmi (plynulost řízení, klidná jízda apod.)

4.Uveďte prosím, jak jste spokojeni s jednotlivými stránkami kvality  autobusů zájezdové dopravy Arriva Morava?

zcela

spokojen

1              2              3             4

spíše

spokojen

spíše

nespokojen

zcela

nespokojen

s pohodlím, čistotou interiéru autobusů 

s vybavením autobusů (DVD,WC,wifi apod.)

s funknčností vybavení autobusů (DVD,WC,wifi apod.)

5.Uveďte prosím, jak jste spokojeni s jednotlivými stránkami informací o zájezdové dopravě na webových stránkách Arriva Morava?

zcela

spokojen

spíše

nespokojen

zcela

nespokojen

spíše

spokojen

1              2              3             4

s přehledností informací (kontakty,cenové informace apod.) 

s informacemi o vozovém parku

6. Z jakých zdrojů jste se o Arriva Morava dozvěděl?

doporučení zákazníka 

z internetových stránek 

jiné

z médií (rozhlas,noviny apod.)